Verzekeraars


 Verzekeraars met een paraaf worden volledig vergoed zolang je nog saldo in je pakket hebt. Staat je verzekeraar niet in de lijst, dan wordt je behandeling voor een deel vergoed.